BF-SOFA-NO1-Photo-Palli-Kristmundsson

Photo: Palli Kristmundsson.