BF-WALL-NO1-Photo-Palli-Kristmundsson

Photo: Palli Kristmundsson.